Odpowiedzialny biznes

Społeczna odpowiedzialność biznesu – to koncepcja zakładająca, iż przedsiębiorcy na etapie tworzenia i funkcjonowania firmy uwzględniają szeroko pojęty interes społeczny, w tym potrzeby różnych grup społecznych oraz ochronę środowiska. Działania społecznie odpowiedzialne podejmowane są wobec rozmaitych interesariuszy i realizowane są różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa, takich jak: klienci, pracownicy, środowisko, partnerzy (dostawcy), społeczność lokalna.


Firma KOMPOST WRONA Sp. z o.o. Sp. komandytowa wdraża te standardy we wszystkich wskazanych wyżej obszarach.

 

Klienci otrzymują:

 • sprawną i życzliwą obsługę dostosowaną do zgłoszonych potrzeb,
 • terminową realizację przyjętych zamówień,
 • produkt sprawdzonej jakości o bardzo dobrych parametrach,
 • produkt przygotowany w oparciu o najnowsze technologie w tym technologię holenderską wynikającą ze współpracy z firma Christiansen.


Wobec pracowników stosowana jest przejrzysta polityka kadrowo-personalna obejmująca:

 • jasne zasady zatrudniania i wynagradzania,
 • terminową wypłatę wynagrodzeń,
 • terminową wypłatę nadgodzin obejmujących pracę w soboty i niedziele,
 • dbałość o warunki pracy, w tym warunki BHP.

 

Szanując środowisko naturalne obie firmy:

 • uzyskują wszystkie pozwolenia i decyzje administracyjne wymagane dla prowadzonej działalności,
 • wprowadzają najnowsze technologie jak najmniej inwazyjne dla środowiska naturalnego.

 

Dostawcy (partnerzy biznesowi) mają zapewnione:

 • zaopatrzenie u dostawców lokalnych z okolic Pszczyny/Panoszowa (Patoki),
 • terminowe regulowanie zobowiązań,
 • wybór dostawców i partnerów biznesowych których działanie charakteryzuje się jakością i przejrzystością.

 

Społeczność lokalna otrzymuje:

 • wsparcie finansowe dla różnych szczytnych inicjatyw,
 • wsparcie rzeczowe dla konkretnych instytucji,
 • współpraca przy organizacji wydarzeń ważnych dla społeczności lokalnej,
 • sponsoring.

 

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!